Niets is waar

Niets is waar; de eindeloze geschiedenis van het nihilisme

Inhoudsopgave

Verantwoording 7
Het nihilisme door de eeuwen heen

Inleiding 11
Wat is nihilisme?

I: Vulgair nihilisme 22
Dood aan de ziel, leve het lichaam
De Griekse denkwereld en de opstandige kynici:
Antisthenes en Diogenes, nihilisten van het eerste uur

II: Religieus nihilisme 43
Dood aan de Heilige geest, leve de vrije geest
Dood aan de kerk, leve de vrije gemeenschap,
ketterse bewegingen in verzet

III: Antropologisch nihilisme 59
God is dood, leve de mens
Fichte, Stirner en Kierkegaard,
eigenzinnige nihilisten

IV: Individualistisch nihilisme 78
Dood aan de staat, dood aan elke autoriteit
Russisch nihilisme (Basarov, Netsjajev, Bakoenin),
nihilisten van de daad

V: Cultureel nihilisme 103
God is dood, leve het lichaam
Nietzsches omkering van alle waarden,
een gevecht tegen de cultuur

VI: Artistiek nihilisme 130
Dood aan de poëzie, kunst onder vuur
Lautréamont, dadaïsten, lettristen, situationisten,
een nihilistische aanval op de kunst

VII: Existentieel nihilisme 149
De dood van de metafysica
Spengler, Heidegger, Ernst Jünger, Existentialisme, Camus,
20ste eeuwse nihilisten

VIII: Fysisch nihilisme 187
De aarde sterft
Antropoceen, natuur en techniek, verspilling en vooruitgang
J. J. Rousseau, Thoreau (Walden), Marx, kapitalisme en
de langzame dood van de natuur

IX: Postmodern nihilisme 232
Het subject is dood, de ideologie terminaal
A. De postmoderne tijd
B. De postmoderne filosofen
Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida,
wegbereiders van het huidige nihilistische denken

X: Hedendaags nihilisme 264
Dood aan de geschiedenis, leve het hier en nu
Kapitaal en arbeid in de 21ste eeuw
A. Het turbokapitalisme; de techbedrijven: Google,
Facebook, Instagram, Amazon
B. Het fenomeen arbeid, een nieuwe horigheid
C. Na het postmodernisme; waarheid of onwaarheid?
Nepnieuws, de leugenfabriek, rechts aan de macht
D. Van mens- tot denkmachine, de technoïde wereld:
cyborgs, algoritmen, zelfdenkende machines

Slotbeschouwing 332
Van vulgair nihilisme naar hypernihilisme

Nawoord 354
Een nihilistische overpeinzing

Geraadpleegde literatuur 358


Dit is de verantwoording van een bij Het vertale verlangen verschenen uitgave van Niets is waar; deindeloze geschiedenis van het nihilisme.
De uitgave is te bestellen via Chaosmaatschappij i.c. email van de auteur renesanders@ziggo.nl

© 2010 www.chaosmaatschappij.nl